Vi behandler alle dine data seriøst, omsorgsfylt og sikkert uansett type.

Dataansvarlig

Norsklei ApS
Friis Hansens Vej 5
7100 Vejle
Danmark
CVR: 39175606

Telefon: +45 23 63 73 03
E-mail: info@norsklei.no
Web: www.norsklei.no

Databehandling

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, kalles i daglig tale databeskyttelsesforordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation).

Dataene som innhentes, behandles og deles i forbindelse med håndtering av Legal Entity Identifier (LEI) omhandler hovedsakelig selskapsopplysninger, hvilket betegnes som juridiske personer. Dessuten er LEI opplysninger gjort offentlig tilgjengelige av offisielle myndigheter. Dette bevirker at hovedparten av innsamlet data ikke hører hjemme under GDPR databeskyttelsesforordningen. Men vi behandler all data seriøst og sikkert.

Kommunikasjon mellom vår website og bruker beskyttes og krypteres med sikkerhetsteknologien Secure Socket Layer, også kjent som SSL.

Vi samler inn opplysninger om selskapets representant i form av navn, telefonnummer og e-postadresse. Disse oppbevares i 10 år i henhold til Global Legal Entity Identifier Foundation’s (GLEIF) forskrifter. I de tilfeller vor det er påkrevd av GLEIF systemet, deles informasjonen med GLEIF, Local Operating Units (LOU) og deres samarbeidspartnere. Opplysningene anvendes av oss når det skal kommunseres med selskapet omkring LEI. Informasjonen deles med relevante tilknyttede selskaper i ECIT-gruppen.

Ved betaling med betalingskort utveksles betalingsopplysninger direkte mellom bruker og vår utbyder av betalingsservice: Stripe. Stripe er en PCI Service Provider Level 1 og del av Visa Europe. Informasjon om betaling håndteres i henhold til gjeldende lovgivning.

Ved betaling med bankoverføring registrerer og oppbevarerde involverte banker informasjon i henhold til gjeldende lovgivning.

Vårt regnskapsmateriell oppbevares i henhold til bokføringsloven i minimum 5 år.

Google Analytics og Google Ads anvendes til måling av trafikk på websiden. Google innhenter data om din atferd på siden. Informasjonen anvendes til å forbedre våre produkter, service og annonsering. Dataene deles med Google og oppbevares i 26 måneder.

Spørsmål rundt egne data kan rettes til den dataansvarlige.

Versjon: 27-02-2020