En LEI kode er et internasjonalt registreringsnummer som kan sammenlignes med en en universell versjon av organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. LEI står for Legal Entity Identifier og identifiserer virksomheten globalt.

Handler du børsnoterte aksjer eller foretar valutasikring gjennom derivater på børsen, må du ha et globalt LEI-nummer. Du betaler for å opprette og vedlikeholde LEI-koden, denne må fornyes hvert år. LEI-nummeret må oppgis til din bank, som benytter det når de innberetter finansielle transaksjoner.

LEI-koden brukes til overvåkning av finansielle transaksjoner globalt

Det er et krav fra EU siden januar 2018 at virksomheter, foreninger og fond – alle juridiske personer – skal ha LEI-registrering, dersom de kjøper eller selger verdipapir eller utsteder aksjer og obligasjoner som er kvalifisert for handel i et regulert marked.

Formålet med LEI-systemet er å skape transparens i finansielle markeder gjennom et globalt referansesystem som entydig identifiserer enhver juridisk enhet. Med LEI-koden kan tilsynsmyndighetene overvåke finansielle transaksjoner globalt, og LEI-systemet kan medvirke til avsløring av økonomisk kriminalitet, sikre økonomisk vekst og forebygge finansielle kriser.

Opprett din LEI-kode nå https://www.norsklei.no/opprettelse/

Du har ditt LEI-nummer innen 1-2 hverdager. Må det skje raskt kan du benytte vår ekspress-opprettelse, da vil din LEI-registrering være klar i løpet av 0-24 timer.

Hvordan er et LEI-nummer bygd opp?

LEI-nummeret er en standardisert kode på 20 karakterer med sifre og bokstaver. Koden inneholder nøkkelopplysninger som klart og entydig identifiserer virksomheten. Nummeret inneholder fire element:

  • Tegn 1-4: Identifiserer hvilken LOU som har utstedt koden.
  • Tegn 5-18: En spesifikk kode til den konkrete virksomheten (juridiske enhet)
  • Tegn 19-20: To kontrollsifre.

Har du spørsmål til opprettelse eller fornyelse av LEI-koder?
Ring oss nå +47 21 56 68 70.