Hva er en LEI-kode

Det er en kode som gjør det mulig å identifisere klart og entydig virksomheter globalt for å sikre åpenhet i det globale markedet. LEI står for Legal Entity Identifier. Det kan oversettes til juridisk enhetsidentifikator. Koden kan til en viss grad beskrives som en global versjon av det lokale norske organisasjonsnummeret.

Koden er en 20-tegns alfanumerisk kode basert på den globale standarden ISO 17442:2012. 

Tegn 1-4: Identifiserer den LOU som utstedte koden.
Tegn 5-6: Reservert fremtidig funksjonalitet.
Tegn 7-18: En spesifikk kode opprettet for hver juridisk enhet (f.eks et selskap), men uten innebygd intelligens som f.eks. landskode, sektor eller lignende.
Tegn 19-20: To kontrollsifre.

Eksempler på LEI-koder

Kodene kan virke svært forskjellige, men har alle 20 tegn. Se eksempler på LEI-koder nedenfor:

OSLO BØRS ASA                     5967007LIEEXZXHDL433
OLJEFONDET AS                      549300L6OF3Y7Q3NQW66
SKAGEN INVEST AS                 213800YXXULFDSUP4I52

Hva er GLEIF?

GLEIF er en forkortelse for Global Juridisk Identifier Foundation. GLEIF er en overnasjonal ideell organisasjon med hovedkontor i Basel, Sveits. GLEIF ble etablert av Financial Stability Board i juni 2014. GLEIFs oppgave er å støtte implementering og bruk av LEI-koder for å forbedre transparens i det globale finansielle næringslivet.

Hva er en LOU

Local Operating Unit (LOU) er en organisasjon som er akkreditert av GLEIF å utstede LEI-koder i Global LEI Index.